بیوگرافی کامل امیرعلی عبدی

متن کامل بیوگرافی امیرعلی عبدی

«امیرعلی عبدی» در آثاری همچون «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرعلی عبدی

«امیرعلی عبدی» در آثاری همچون «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرعلی عبدی

آخرین مشارکت های کاربران