بیوگرافی کامل آمنه

متن کامل بیوگرافی آمنه

« آمنه» در آثاری همچون «مرد خدا»، «عنتر و منتر»، «باباخالدار»، «دو آقای باشخصیت»، «محبوب بچه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آمنه

« آمنه» در آثاری همچون «مرد خدا»، «عنتر و منتر»، «باباخالدار»، «دو آقای باشخصیت»، «محبوب بچه‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آمنه