بیوگرافی کامل پروین

متن کامل بیوگرافی پروین

« پروین» در آثاری همچون «حلقه‌های ازدواج»، «علف‌های هرز»، «غلام‌زنگی»، «باشرف‌ها»، «استوار و پاسبان»، «شراره»، «از یاد رفته»، «سوقات اصفهان»، «مردان روزگار»، «غول بیابونی»، «تک تازان صحرا»، «داش احمد»، «خوشگل و قهرمان»، «قهرمان قهرمانان»، «محکوم»، «لات جوانمرد»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «عروس تهران»، «گوهر لکه‌دار» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین

« پروین» در آثاری همچون «حلقه‌های ازدواج»، «علف‌های هرز»، «غلام‌زنگی»، «باشرف‌ها»، «استوار و پاسبان»، «شراره»، «از یاد رفته»، «سوقات اصفهان»، «مردان روزگار»، «غول بیابونی»، «تک تازان صحرا»، «داش احمد»، «خوشگل و قهرمان»، «قهرمان قهرمانان»، «محکوم»، «لات جوانمرد»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «عروس تهران»، «گوهر لکه‌دار» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین