بیوگرافی کامل دیانا

متن کامل بیوگرافی دیانا

« دیانا» در آثاری همچون «وسوسه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «میهمان»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «آقا رضای گل»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «مرغ و همسایه»، «مواظب کلات باش»، «آقامهدی کله‌پز»، «اکبر دیلماج»، «خانه قمرخانم»، «قمار زندگی»، «غریبه»، «خواستگار»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «حکیم‌باشی»، «محلل»، «آدمک»، «درشکه‌چی»، «شاطر عباس»، «عروس بیانکا»، «شهر هرت»، «سوقات اصفهان»، «تک تازان صحرا»، «بی‌ عشق هرگز»، «مامور دوجانبه»، «سه تا بزن بهادر»، «سه تفنگدار»، «گلی در شور‌ه‌زار»، «چشمه عشاق»، «تپه عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دیانا

« دیانا» در آثاری همچون «وسوسه»، «زنجیرهای ابریشمی»، «میهمان»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «آقا رضای گل»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «مرغ و همسایه»، «مواظب کلات باش»، «آقامهدی کله‌پز»، «اکبر دیلماج»، «خانه قمرخانم»، «قمار زندگی»، «غریبه»، «خواستگار»، «تخت‌خواب سه‌نفره»، «حکیم‌باشی»، «محلل»، «آدمک»، «درشکه‌چی»، «شاطر عباس»، «عروس بیانکا»، «شهر هرت»، «سوقات اصفهان»، «تک تازان صحرا»، «بی‌ عشق هرگز»، «مامور دوجانبه»، «سه تا بزن بهادر»، «سه تفنگدار»، «گلی در شور‌ه‌زار»، «چشمه عشاق»، «تپه عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز  دیانا
جوایز  دیانا
جوایز  دیانا
دیانا در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دیانا