چشمه عشاق (1339)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1339/03/08
کارگردان: صمد صباحی

سایر اطلاعات فیلم چشمه عشاق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چشمه عشاق