بیوگرافی کامل خسرو زنگباری

متن کامل بیوگرافی خسرو زنگباری

«خسرو زنگباری» در آثاری همچون «بندر مه‌آلود»، «آتش پنهان»، «دل نمک»، «تیغ و ابریشم»، «حادثه»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مسلخ»، «بن‌بست»، «سایه‌های بلند باد»، «صمد در راه اژدها» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو زنگباری

«خسرو زنگباری» در آثاری همچون «بندر مه‌آلود»، «آتش پنهان»، «دل نمک»، «تیغ و ابریشم»، «حادثه»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مسلخ»، «بن‌بست»، «سایه‌های بلند باد»، «صمد در راه اژدها» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1371
7.0
1369
7.0
1368
5.3
1364
0.0
1363
7.3
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1353
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1353
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.2
1357
7.0
1357
5.5
1356
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو زنگباری

آخرین مشارکت های کاربران