بندر مه‌آلود (1372)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/07/13
کارگردان: امیر قویدل

تراب (میرمحمد تجدد) ، صیادی که در جنوب متهم به قتل عبود می شود در حین فرار از مرز کشور توسط دامادش (فرامرز قریبیان) که افسر تجسس است دستگیر می شود. تراب توسط رضا که قاتل اصلی عبود است کشته می شود. شروع تحقیقات برای شناسایی مقتول و محرز شدن قاتل آغاز می شود. با شنیدن گفته های همسر عبود (محبوبه بیات) که از شمال آمده مشخص می شود که عبود دختر خود را به سناتوری فروخته بوده و حالا مادر برای برگرداندن دخترش به این جا آمده است. دختر عبود که همراه سناتور و همسرش به مسافرت رفته بازمی گردد. در بازجویی هایی که از رضا ، حقیقت جدیدی به افشا می شود که سرنوشت دختر را تغییر می دهد.

تراب (میرمحمد تجدد) ، صیادی که در جنوب متهم به قتل عبود می شود در حین فرار از مرز کشور توسط دامادش (فرامرز قریبیان) که افسر تجسس است دستگیر می شود. تراب توسط رضا که قاتل اصلی عبود است کشته می شود. شروع تحقیقات برای شناسایی مقتول و محرز شدن قاتل آغاز می شود. با شنیدن گفته های همسر عبود (محبوبه بیات) که از شمال آمده مشخص می شود که عبود دختر خود را به سناتوری فروخته بوده و حالا مادر برای برگرداندن دخترش به این جا آمده است. دختر عبود که همراه سناتور و همسرش به مسافرت رفته بازمی گردد. در بازجویی هایی که از رضا ، حقیقت جدیدی به افشا می شود که سرنوشت دختر را تغییر می دهد.

جوایز بندر مه‌آلود
جوایز بندر مه‌آلود
جوایز بندر مه‌آلود
بندر مه‌آلود در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم بندر مه‌آلود

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

تراب (میرمحمد تجدد) ، صیادی که در جنوب متهم به قتل عبود می شود در حین فرار از مرز کشور توسط دامادش (فرامرز قریبیان) که افسر تجسس است دستگیر می شود. تراب توسط رضا که قاتل اصلی عبود است کشته می شود. شروع تحقیقات برای شناسایی مقتول و محرز شدن قاتل آغاز می شود. با شنیدن گفته های همسر عبود (محبوبه بیات) که از شمال آمده مشخص می شود که عبود دختر خود را به سناتوری فروخته بوده و حالا مادر برای برگرداندن دخترش به این جا آمده است. دختر عبود که همراه سناتور و همسرش به مسافرت رفته بازمی گردد. در بازجویی هایی که از رضا ، حقیقت جدیدی به افشا می شود که سرنوشت دختر را تغییر می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بندر مه‌آلود

آخرین مشارکت های کاربران