بیوگرافی کامل شیرازی

متن کامل بیوگرافی شیرازی

« شیرازی» در آثاری همچون «پلنگ در شب»، «من هم گریه کردم»، «لات جوانمرد»، «همه گناهکاریم»، «ستارخان»، «ضربت» به عنوان «بازیگر»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیرازی

« شیرازی» در آثاری همچون «پلنگ در شب»، «من هم گریه کردم»، «لات جوانمرد»، «همه گناهکاریم»، «ستارخان»، «ضربت» به عنوان «بازیگر»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1347
0.0
1337
0.0
1337
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیرازی