پلنگ در شب (1354)

91 دقیقه
تاریخ اکران: 1354/03/15
کارگردان: سعید مطلبی

سایر اطلاعات فیلم پلنگ در شب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پلنگ در شب