بیوگرافی کامل مهدی قلی صفاپور

متن کامل بیوگرافی مهدی قلی صفاپور

«مهدی قلی صفاپور» در آثاری همچون «سلام بر عشق»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «حلقه‌های ازدواج»، «شادی‌های زندگی ما»، «رانده‌شده»، «سازش»، «پری خوشگله»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «خانه قمرخانم»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «زندگی وارونه»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «نوبر اصفهان»، «خوشگل محله»، «اجل معلق»، «شهر گناه»، «سوقات اصفهان»، «ضرب شست»، «من شوهر میخوام»، «تحفه هند»، «مردی از اصفهان»، «ول معطلی»، «یک قدم تا بهشت»، «زبون بسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی قلی صفاپور

«مهدی قلی صفاپور» در آثاری همچون «سلام بر عشق»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «حلقه‌های ازدواج»، «شادی‌های زندگی ما»، «رانده‌شده»، «سازش»، «پری خوشگله»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «خانه قمرخانم»، «لج و لج‌بازی»، «تولدت مبارک»، «زندگی وارونه»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «نوبر اصفهان»، «خوشگل محله»، «اجل معلق»، «شهر گناه»، «سوقات اصفهان»، «ضرب شست»، «من شوهر میخوام»، «تحفه هند»، «مردی از اصفهان»، «ول معطلی»، «یک قدم تا بهشت»، «زبون بسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی قلی صفاپور

آخرین مشارکت های کاربران