بیوگرافی کامل کتایون

متن کامل بیوگرافی کتایون

« کتایون» در آثاری همچون «نبرد عقاب‌ها»، «معشوقه»، «جعفرجنی و محبوبه‌اش»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «عطش»، «یک جو غیرت»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «بده در راه خدا»، «شیادان»، «رسوای عشق»، «تاکسی عشق»، «شهر گناه»، «آخرین مبارزه»، «کاسب‌های محل»، «گربه را دم حجله میکشن»، «عشق‌آفرین»، «شاهراه زندگی»، «ازدواج ایرونی»، «آواره‌های تهران»، «دزد سیاه‌پوش»، «قدرت عشق(پروانه)»، «گردش روزگار»، «تحفه هند»، «عروس تهران»، «پسران علاالدین»، «قربانی سوم»، «مرد بی ستاره»، «میلیونرهای گرسنه»، «مردی از اصفهان»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «گذشت بزرگ»، «نیم‌وجبی»، «زنی به نام شراب»، «شمسی پهلوون»، «مرد و نامرد»، «عذاب مرگ»، «هاشم‌خان»، «امروز و فردا»، «افق روشن»، «تار عنکبوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کتایون

« کتایون» در آثاری همچون «نبرد عقاب‌ها»، «معشوقه»، «جعفرجنی و محبوبه‌اش»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «صلاح‌الدین ایوبی»، «عطش»، «یک جو غیرت»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «بده در راه خدا»، «شیادان»، «رسوای عشق»، «تاکسی عشق»، «شهر گناه»، «آخرین مبارزه»، «کاسب‌های محل»، «گربه را دم حجله میکشن»، «عشق‌آفرین»، «شاهراه زندگی»، «ازدواج ایرونی»، «آواره‌های تهران»، «دزد سیاه‌پوش»، «قدرت عشق(پروانه)»، «گردش روزگار»، «تحفه هند»، «عروس تهران»، «پسران علاالدین»، «قربانی سوم»، «مرد بی ستاره»، «میلیونرهای گرسنه»، «مردی از اصفهان»، «غم‌ها و شادی‌ها»، «گذشت بزرگ»، «نیم‌وجبی»، «زنی به نام شراب»، «شمسی پهلوون»، «مرد و نامرد»، «عذاب مرگ»، «هاشم‌خان»، «امروز و فردا»، «افق روشن»، «تار عنکبوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1346
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1342
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کتایون