تاریخ اکران: 1353/04/12
کارگردان: ناصر رفعت

قرار است «حبیب»(فیروز) قهرمان کشتی کج، در مسابقه‌ای رودرروی «رحمان»(حسین‌گیل) قرار گیرد تا به خاطر شفای روحی«مهران» پسر بیمار رحمان، نتیجه را به رحمان واگذار کند. مدیر باشگاه«قاسم»(غلام رضا سرکوب) با زدن آمپولی به رحمان باعث فلج شدن او می‌شود. در بیمارستان او با «مریم»(کتایون) دختر فلج قاسم آشنا می‌شود و قاسم از این موضوع بر آشفته می شود. این‌در حالی‌است که حبیب و مریم به یکدیگر علاقه‌مند شدند و به سبب این علاقه ماجراهایی را رقم می‌زنند.

قرار است «حبیب»(فیروز) قهرمان کشتی کج، در مسابقه‌ای رودرروی «رحمان»(حسین‌گیل) قرار گیرد تا به خاطر شفای روحی«مهران» پسر بیمار رحمان، نتیجه را به رحمان واگذار کند. مدیر باشگاه«قاسم»(غلام رضا سرکوب) با زدن آمپولی به رحمان باعث فلج شدن او می‌شود. در بیمارستان او با «مریم»(کتایون) دختر فلج قاسم آشنا می‌شود و قاسم از این موضوع بر آشفته می شود. این‌در حالی‌است که حبیب و مریم به یکدیگر علاقه‌مند شدند و به سبب این علاقه ماجراهایی را رقم می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم نبرد عقاب‌ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

قرار است «حبیب»(فیروز) قهرمان کشتی کج، در مسابقه‌ای رودرروی «رحمان»(حسین‌گیل) قرار گیرد تا به خاطر شفای روحی«مهران» پسر بیمار رحمان، نتیجه را به رحمان واگذار کند. مدیر باشگاه«قاسم»(غلام رضا سرکوب) با زدن آمپولی به رحمان باعث فلج شدن او می‌شود. در بیمارستان او با «مریم»(کتایون) دختر فلج قاسم آشنا می‌شود و قاسم از این موضوع بر آشفته می شود. این‌در حالی‌است که حبیب و مریم به یکدیگر علاقه‌مند شدند و به سبب این علاقه ماجراهایی را رقم می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نبرد عقاب‌ها

آخرین مشارکت های کاربران