بیوگرافی کامل محمدعلی نقی کنی

متن کامل بیوگرافی محمدعلی نقی کنی

«محمدعلی نقی کنی» در آثاری همچون «در مسیر تندباد»، «شیرک»، «اجاره‌نشین‌ها»، «غزل»، «طبیعت بی‌جان»، «جوانی هم عالمی دارد»، «جاده تبه‌کاران»، «شهر قصه»، «هامون»، «برهوت»، «بلوچ»، «ملکوت»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «سایه خیال» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی نقی کنی

«محمدعلی نقی کنی» در آثاری همچون «در مسیر تندباد»، «شیرک»، «اجاره‌نشین‌ها»، «غزل»، «طبیعت بی‌جان»، «جوانی هم عالمی دارد»، «جاده تبه‌کاران»، «شهر قصه»، «هامون»، «برهوت»، «بلوچ»، «ملکوت»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «سایه خیال» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

جوایز محمدعلی نقی کنی
جوایز محمدعلی نقی کنی
جوایز محمدعلی نقی کنی
محمدعلی نقی کنی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1368
0.0
1367
7.0
1366
7.2
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1355
7.0
1355
7.8
1353
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1355
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی نقی کنی

آخرین مشارکت های کاربران