تاریخ اکران: 1368/08/24
کارگردان: محمدعلی طالبی

آموزگاری به نام «رسول»(حسین محجوب) از نواحی سرسبز شمال به منطقه ای کویری رفته تا در آن‌جا با کمک دانش‌آموزان روستا را از خطر توفان شن در امان نگه‌دارد. اما در شبی توفانی همسر باردار او «مریم»(فاطمه معتمدآریا) قبل از رسیدن دکتر فوت می کند. بحران روحی شدیدی برای رسول آغاز می‌شود.

آموزگاری به نام «رسول»(حسین محجوب) از نواحی سرسبز شمال به منطقه ای کویری رفته تا در آن‌جا با کمک دانش‌آموزان روستا را از خطر توفان شن در امان نگه‌دارد. اما در شبی توفانی همسر باردار او «مریم»(فاطمه معتمدآریا) قبل از رسیدن دکتر فوت می کند. بحران روحی شدیدی برای رسول آغاز می‌شود.

جوایز برهوت
جوایز برهوت
جوایز برهوت
برهوت در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم برهوت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

آموزگاری به نام «رسول»(حسین محجوب) از نواحی سرسبز شمال به منطقه ای کویری رفته تا در آن‌جا با کمک دانش‌آموزان روستا را از خطر توفان شن در امان نگه‌دارد. اما در شبی توفانی همسر باردار او «مریم»(فاطمه معتمدآریا) قبل از رسیدن دکتر فوت می کند. بحران روحی شدیدی برای رسول آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل برهوت