بیوگرافی کامل منصور متین

متن کامل بیوگرافی منصور متین

«منصور متین» در آثاری همچون «قرنطینه»، «تنها وگل‌ها»، «فتنه چکمه‌پوش»، «شاطر عباس»، «داش‌آکل»، «آتشپاره شهر»، «زن یک‌شبه»، «دزد و پاسبان»، «میوه ممنوع»، «حسن فرفره»، «نسل شجاعان»، «چهار خواهر»، «گوهر شب‌چراغ»، «روزهای تاریک یک مادر»، «نسیم عیار»، «الماس 33»، «عروس تهران»، «افسانه شمال»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور متین

«منصور متین» در آثاری همچون «قرنطینه»، «تنها وگل‌ها»، «فتنه چکمه‌پوش»، «شاطر عباس»، «داش‌آکل»، «آتشپاره شهر»، «زن یک‌شبه»، «دزد و پاسبان»، «میوه ممنوع»، «حسن فرفره»، «نسل شجاعان»، «چهار خواهر»، «گوهر شب‌چراغ»، «روزهای تاریک یک مادر»، «نسیم عیار»، «الماس 33»، «عروس تهران»، «افسانه شمال»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور متین