بیوگرافی کامل منصور متین

متن کامل بیوگرافی منصور متین

«منصور متین» در آثاری همچون «قرنطینه»، «تنها وگل‌ها»، «فتنه چکمه‌پوش»، «زن یک‌شبه»، «شاطر عباس»، «داش‌آکل»، «آتشپاره شهر»، «دزد و پاسبان»، «حسن فرفره»، «میوه ممنوع»، «نسل شجاعان»، «چهار خواهر»، «نسیم عیار»، «الماس 33»، «عروس تهران»، «گوهر شب‌چراغ»، «روزهای تاریک یک مادر»، «افسانه شمال»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور متین

«منصور متین» در آثاری همچون «قرنطینه»، «تنها وگل‌ها»، «فتنه چکمه‌پوش»، «زن یک‌شبه»، «شاطر عباس»، «داش‌آکل»، «آتشپاره شهر»، «دزد و پاسبان»، «حسن فرفره»، «میوه ممنوع»، «نسل شجاعان»، «چهار خواهر»، «نسیم عیار»، «الماس 33»، «عروس تهران»، «گوهر شب‌چراغ»، «روزهای تاریک یک مادر»، «افسانه شمال»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «عروس دجله»، «آغا محمد خان قاجار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور متین