حسن فرفره (1349)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1349/11/07

سایر اطلاعات فیلم حسن فرفره

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حسن فرفره