بیوگرافی کامل مقدم

متن کامل بیوگرافی مقدم

« مقدم» در آثاری همچون «دبستان شوک»، «پنجاه روز التهاب»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «پری خوشگله»، «مرد هزار لبخند»، «ولگردان ساحل»، «شانس بزرگ»، «پرتگاه مخوف»، «شیطان سفید»، «سه بمب آتشین»، «آن سوی مه» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «خواننده»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مقدم

« مقدم» در آثاری همچون «دبستان شوک»، «پنجاه روز التهاب»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «پری خوشگله»، «مرد هزار لبخند»، «ولگردان ساحل»، «شانس بزرگ»، «پرتگاه مخوف»، «شیطان سفید»، «سه بمب آتشین»، «آن سوی مه» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «خواننده»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1345
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مقدم