تاریخ اکران: 1366/07/11

مهدی قوامی (علیرضا شجاع‌نوری) پس از دریافت حکم فرمانداری یکی از شهرهای شمالی، با اتومبیل شخصی خود عازم آن منطقه می‌شود. این در حالی‌ست که سرنشینان یک اتومبیل او را تعقیب می‌کنند.

مهدی قوامی (علیرضا شجاع‌نوری) پس از دریافت حکم فرمانداری یکی از شهرهای شمالی، با اتومبیل شخصی خود عازم آن منطقه می‌شود. این در حالی‌ست که سرنشینان یک اتومبیل او را تعقیب می‌کنند.

سایر اطلاعات فیلم آن سوی مه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

مهدی قوامی (علیرضا شجاع‌نوری) پس از دریافت حکم فرمانداری یکی از شهرهای شمالی، با اتومبیل شخصی خود عازم آن منطقه می‌شود. این در حالی‌ست که سرنشینان یک اتومبیل او را تعقیب می‌کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آن سوی مه