تنگه اژدها (1347)

تاریخ اکران: 1347/07/24
کارگردان: سیامک یاسمی
سوپر استارها: بهروز وثوقی
جوایز تنگه اژدها
جوایز تنگه اژدها
جوایز تنگه اژدها
تنگه اژدها در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم تنگه اژدها

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تنگه اژدها