بیوگرافی کامل منوچهر اشکویی

متن کامل بیوگرافی منوچهر اشکویی

«منوچهر اشکویی» در آثاری همچون «ممیرو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر اشکویی

«منوچهر اشکویی» در آثاری همچون «ممیرو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر اشکویی

آخرین مشارکت های کاربران