بیوگرافی کامل ابراهیم تمهید

متن کامل بیوگرافی ابراهیم تمهید

«ابراهیم تمهید» در آثاری همچون «فرزند زمین»، «تنهای تنهای تنها»، «سفر غریب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم تمهید

«ابراهیم تمهید» در آثاری همچون «فرزند زمین»، «تنهای تنهای تنها»، «سفر غریب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
7.0
1391
0.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم تمهید

آخرین مشارکت های کاربران