بیوگرافی کامل سجاد تابش

متن کامل بیوگرافی سجاد تابش

«سجاد تابش» در آثاری همچون «عروسی مردم»، «قصر»، «برگ جان»، «هجوم»، «دیدن»، «لانتوری»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «بدون مرتضی»، «امروز»، «عصبانی نیستم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سجاد تابش

«سجاد تابش» در آثاری همچون «عروسی مردم»، «قصر»، «برگ جان»، «هجوم»، «دیدن»، «لانتوری»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «بدون مرتضی»، «امروز»، «عصبانی نیستم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سجاد تابش