بیوگرافی کامل فرشاد شاه‌حسینی

متن کامل بیوگرافی فرشاد شاه‌حسینی

«فرشاد شاه‌حسینی» در آثاری همچون «ابجد»، «انزوا»، «ناهید»، «در سرزمینی دیگر»، «بیگانه»، «نظام از راست»، «فردا روز دیگری است» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشاد شاه‌حسینی

«فرشاد شاه‌حسینی» در آثاری همچون «ابجد»، «انزوا»، «ناهید»، «در سرزمینی دیگر»، «بیگانه»، «نظام از راست»، «فردا روز دیگری است» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.4
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
7.2
3,781,793,000 (ریال)
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1392
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشاد شاه‌حسینی

آخرین مشارکت های کاربران