بیوگرافی کامل هادی محمدیان

متن کامل بیوگرافی هادی محمدیان

«هادی محمدیان» در آثاری همچون «کودکان»، «فیلشاه»، «شاهزاده روم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی محمدیان

«هادی محمدیان» در آثاری همچون «کودکان»، «فیلشاه»، «شاهزاده روم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز هادی محمدیان
جوایز هادی محمدیان
جوایز هادی محمدیان
هادی محمدیان در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
6.9
1395
7.1
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
6.9
1395
7.1
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی محمدیان