بیوگرافی کامل علی خالدی

متن کامل بیوگرافی علی خالدی

«علی خالدی» در آثاری همچون «دلدادگان»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی خالدی

«علی خالدی» در آثاری همچون «دلدادگان»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.4
1396
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی خالدی