بیوگرافی کامل مهرداد میرعبدالرحیمی

متن کامل بیوگرافی مهرداد میرعبدالرحیمی

«مهرداد میرعبدالرحیمی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد میرعبدالرحیمی

«مهرداد میرعبدالرحیمی» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی مهرداد میرعبدالرحیمی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق مهرداد میرعبدالرحیمی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد میرعبدالرحیمی

آخرین مشارکت های کاربران