بیوگرافی کامل کامران نادر‌سپاهی

متن کامل بیوگرافی کامران نادر‌سپاهی

«کامران نادر‌سپاهی» در آثاری همچون «نرگس»، «خانه خلوت»، «مهاجران»، «نقش عشق»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کامران نادر‌سپاهی

«کامران نادر‌سپاهی» در آثاری همچون «نرگس»، «خانه خلوت»، «مهاجران»، «نقش عشق»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

فیلموگرافی کامران نادر‌سپاهی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق کامران نادر‌سپاهی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1370
7.0
1370
0.0
1369
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1370
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کامران نادر‌سپاهی

آخرین مشارکت های کاربران