بیوگرافی کامل محمد فیروزبخت

متن کامل بیوگرافی محمد فیروزبخت

«محمد فیروزبخت» در آثاری همچون «آبنبات چوبی»، «نیمه شب اتفاق افتاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد فیروزبخت

«محمد فیروزبخت» در آثاری همچون «آبنبات چوبی»، «نیمه شب اتفاق افتاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1394
7.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد فیروزبخت

آخرین مشارکت های کاربران