بیوگرافی کامل الهام حاج‌فتحعلی

متن کامل بیوگرافی الهام حاج‌فتحعلی

«الهام حاج‌فتحعلی» در آثاری همچون «چهارشنبه»، «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الهام حاج‌فتحعلی

«الهام حاج‌فتحعلی» در آثاری همچون «چهارشنبه»، «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی الهام حاج‌فتحعلی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق الهام حاج‌فتحعلی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1394
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الهام حاج‌فتحعلی

آخرین مشارکت های کاربران