بیوگرافی کامل علی‌رضا اسحاقی

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اسحاقی

«علی‌رضا اسحاقی» در آثاری همچون «گاهی به آسمان نگاه کن»، «دکل»، «بر بال فرشتگان»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «شب دهم»، «انسان و اسلحه»، «رابطه»، «حماسه دره شیلر»، «تله روباه»، «چاه دیو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اسحاقی

«علی‌رضا اسحاقی» در آثاری همچون «گاهی به آسمان نگاه کن»، «دکل»، «بر بال فرشتگان»، «تونل»، «تابستان ۵۸»، «شب دهم»، «انسان و اسلحه»، «رابطه»، «حماسه دره شیلر»، «تله روباه»، «چاه دیو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1388
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا اسحاقی

آخرین مشارکت های کاربران