گاهی به آسمان نگاه کن (1382)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/07/02

روحی به نام «هاتف»که از زندگی و مرگ آدم‌ها خبر دارد از آسمان به زمین و به آسایشگاه جانبازان جنگ می‌رود. یکی از جانبازان به نام «بهمن»که تازه کتابش را تمام کرده از دکتر آسایشگاه برای چاپ کتابش کمک می‌خواهد. دکتر نیز در کار ساخت و ساز و کارهای خلاف پنهانی با تاجری به نام« فاضلی» است. آمدن هاتف نزد آن‌ها و خبر دادن از مردن فاضلی شروع حوادثی است که همه‌ی افراد را درگیر می‌کند. همه در مرزی بین واقعیت و خیال با سرنوشت خود مقابله می کنند.

روحی به نام «هاتف»که از زندگی و مرگ آدم‌ها خبر دارد از آسمان به زمین و به آسایشگاه جانبازان جنگ می‌رود. یکی از جانبازان به نام «بهمن»که تازه کتابش را تمام کرده از دکتر آسایشگاه برای چاپ کتابش کمک می‌خواهد. دکتر نیز در کار ساخت و ساز و کارهای خلاف پنهانی با تاجری به نام« فاضلی» است. آمدن هاتف نزد آن‌ها و خبر دادن از مردن فاضلی شروع حوادثی است که همه‌ی افراد را درگیر می‌کند. همه در مرزی بین واقعیت و خیال با سرنوشت خود مقابله می کنند.

جوایز گاهی به آسمان نگاه کن
جوایز گاهی به آسمان نگاه کن
جوایز گاهی به آسمان نگاه کن
گاهی به آسمان نگاه کن در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم گاهی به آسمان نگاه کن

حاشیه ها
  • این فیلم برگرفته از رمان «مرشد و مارگاریتا» اثر «میخائیل بولکاگف» است که «فرهاد توحیدی» آن را نوشته است.


اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

روحی به نام «هاتف»که از زندگی و مرگ آدم‌ها خبر دارد از آسمان به زمین و به آسایشگاه جانبازان جنگ می‌رود. یکی از جانبازان به نام «بهمن»که تازه کتابش را تمام کرده از دکتر آسایشگاه برای چاپ کتابش کمک می‌خواهد. دکتر نیز در کار ساخت و ساز و کارهای خلاف پنهانی با تاجری به نام« فاضلی» است. آمدن هاتف نزد آن‌ها و خبر دادن از مردن فاضلی شروع حوادثی است که همه‌ی افراد را درگیر می‌کند. همه در مرزی بین واقعیت و خیال با سرنوشت خود مقابله می کنند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گاهی به آسمان نگاه کن

آخرین مشارکت های کاربران