بیوگرافی کامل جواد حمیدی

متن کامل بیوگرافی جواد حمیدی

«جواد حمیدی» در آثاری همچون «نشانی»، «مهر مادری»، «مسافرخانه سعادت»، «ماه عسل»، «بدوک» به عنوان «بازیگر»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد حمیدی

«جواد حمیدی» در آثاری همچون «نشانی»، «مهر مادری»، «مسافرخانه سعادت»، «ماه عسل»، «بدوک» به عنوان «بازیگر»، «نورپرداز»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
7.6
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
5.8
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد حمیدی