تاریخ اکران: 1372/05/21

طبق پیش‌بینی پزشکان مرگ در انتظارپیرمرد ثروتمندی به نام«رادمنش»(جمشید مشایخی) است که به تنهایی زندگی می‌کند. یکی از دوستان رادمنش به نام «احمدی» با اطلاع از مرگ قریب الوقوع پیرمرد، دخترش«پری» را به عقد رادمنش در می آورد تا بعد از فوتش ثروتش را تصاحب کند. رادمنش و همسر جوانش به ماه عسل می روند و پس از مدتی حال رادمنش بهبود می‌یابد و پری از این وضع نگران می‌شود. با آمدن«بهروز»، برادر پری به ویلای آن‌ها، رادمنش ناپدید می شود و پلیس محلی قایق خالی او را ازدریا می‌گیرند.حالا پری و بهروز در مظان اتهام هستند.

طبق پیش‌بینی پزشکان مرگ در انتظارپیرمرد ثروتمندی به نام«رادمنش»(جمشید مشایخی) است که به تنهایی زندگی می‌کند. یکی از دوستان رادمنش به نام «احمدی» با اطلاع از مرگ قریب الوقوع پیرمرد، دخترش«پری» را به عقد رادمنش در می آورد تا بعد از فوتش ثروتش را تصاحب کند. رادمنش و همسر جوانش به ماه عسل می روند و پس از مدتی حال رادمنش بهبود می‌یابد و پری از این وضع نگران می‌شود. با آمدن«بهروز»، برادر پری به ویلای آن‌ها، رادمنش ناپدید می شود و پلیس محلی قایق خالی او را ازدریا می‌گیرند.حالا پری و بهروز در مظان اتهام هستند.

سایر اطلاعات فیلم ماه عسل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

طبق پیش‌بینی پزشکان مرگ در انتظارپیرمرد ثروتمندی به نام«رادمنش»(جمشید مشایخی) است که به تنهایی زندگی می‌کند. یکی از دوستان رادمنش به نام «احمدی» با اطلاع از مرگ قریب الوقوع پیرمرد، دخترش«پری» را به عقد رادمنش در می آورد تا بعد از فوتش ثروتش را تصاحب کند. رادمنش و همسر جوانش به ماه عسل می روند و پس از مدتی حال رادمنش بهبود می‌یابد و پری از این وضع نگران می‌شود. با آمدن«بهروز»، برادر پری به ویلای آن‌ها، رادمنش ناپدید می شود و پلیس محلی قایق خالی او را ازدریا می‌گیرند.حالا پری و بهروز در مظان اتهام هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماه عسل