بیوگرافی کامل کامران ملک‌مطیعی

متن کامل بیوگرافی کامران ملک‌مطیعی

«کامران ملک‌مطیعی» در آثاری همچون «زیر آسمان شهر»، «قطار ابدی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کامران ملک‌مطیعی

«کامران ملک‌مطیعی» در آثاری همچون «زیر آسمان شهر»، «قطار ابدی»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کامران ملک‌مطیعی

آخرین مشارکت های کاربران