بیوگرافی کامل علی لک‌پوریان

متن کامل بیوگرافی علی لک‌پوریان

«علی لک‌پوریان» در آثاری همچون «در حاشیه»، «ویلای من»، «قهوه تلخ»، «مرد 2000 چهره»، «گنج مظفر»، «مرد هزار چهره»، «باغ مظفر»، «در به درها»، «نقطه‌چین»، «مربای شیرین»، «نسل سوخته»، «هیوا»، «سفر به فردا»، «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی لک‌پوریان

«علی لک‌پوریان» در آثاری همچون «در حاشیه»، «ویلای من»، «قهوه تلخ»، «مرد 2000 چهره»، «گنج مظفر»، «مرد هزار چهره»، «باغ مظفر»، «در به درها»، «نقطه‌چین»، «مربای شیرین»، «نسل سوخته»، «هیوا»، «سفر به فردا»، «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی لک‌پوریان

آخرین مشارکت های کاربران