بیوگرافی کامل حبیب الهیاری

متن کامل بیوگرافی حبیب الهیاری

«حبیب الهیاری» در آثاری همچون «من و فرشته»، «بیداری»، «پسر آدم دختر حوا»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «سحرگاه پیروزی»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «فرار بزرگ»، «شمارش معکوس»، «عروسی مهتاب»، «تا آخرین نفس»، «دایره سرخ»، «فاصله»، «فوتبالیست ها»، «زمانه»، «جنگجوی پیروز»، «طوفان شن» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب الهیاری

«حبیب الهیاری» در آثاری همچون «من و فرشته»، «بیداری»، «پسر آدم دختر حوا»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «سحرگاه پیروزی»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «فرار بزرگ»، «شمارش معکوس»، «عروسی مهتاب»، «تا آخرین نفس»، «دایره سرخ»، «فاصله»، «فوتبالیست ها»، «زمانه»، «جنگجوی پیروز»، «طوفان شن» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
0.0
1379
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1380
0.0
1378
7.0
1377
7.0
1376
0.0
1376
0.0
1375
7.0
1375
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب الهیاری

آخرین مشارکت های کاربران