مورد علاقه ها

نقدها

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1398/01/05

  نظر:

  خیلی حال کردم

  هم خندیدیم هم گریه کردیم هم رگ غیرتمون زد بیرون و حال کردیم

 • ( غیر فعال ) - 1397/11/17

  نظر: خیلی حال کردم هم خندیدیم هم گریه کردیم هم رگ غیرتمون زد بیرون و حال کردیم

 • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/11/17

  نظر: خیلی حال کردم هم خندیدیم هم گریه کردیم هم رگ غیرتمون زد بیرون و حال کردیم