نقدها

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1396/04/18

    “ماجرای نیمروز”: یک فیلم خوب، تصویر برداری هادی بهروز مثل کار قبل خوب و مو شکافانه هست با تلفیقی از فیلم برداری مستند و سینماتیک گویای حس و حال فضای فیلمه، دیالوگ ها میتونستن یک جاهایی بهتر و هوشمندانه تر باشن، کارگردانی در اوایل فیلم مقداری گنگ و بی نظم به نظر میرسید، اما از اواسط فیلم بیشتر به روند فیلم نامه و داستان نزدیک شد. حال و هوای پایتخت هم به جز اوایل کار کم رنگ شد و فقط حرف از مردم شهر بود تا فضای بصری حاکم به شهر ولی برای افرادی مثل من که به دور از دوره جنگ و انقلاب زندگی کردیم فضای تاثیر گذار و قابل درکی بود.