سومین جشنواره فیلم سلامت

دبیر جشنواره: محمد کیاسالار
سومین جشنواره فیلم «سلامت» توسط موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱ تا ۵ شهریور ۹۷ به دبیری محمد کیاسالار برگزار خواهد شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره