بیوگرافی کامل علی طالبی

متن کامل بیوگرافی علی طالبی

«علی طالبی» در آثاری همچون «هوو»، «بانوی من»، «خونبارش»، «شکوه قهرمان»، «فرار از اردو»، «خبر خاصی نیست»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند»، «روز روشن»، «مینا و غنچه»، «هجرت»، «در شهر خبری نیست»، «صمد در راه اژدها»، «هزار بار مردن»، «غیرت»، «مرد هزار لبخند»، «هشتمین روز هفته»، «روییدن در باد»، «نبرد غول‌ها»، «عنتر و منتر»، «سرطلایی»، «معشوقه»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «آبشار طلا»، «ستاره فروزان» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «مدیر تهیه»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی طالبی

«علی طالبی» در آثاری همچون «هوو»، «بانوی من»، «خونبارش»، «شکوه قهرمان»، «فرار از اردو»، «خبر خاصی نیست»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند»، «روز روشن»، «مینا و غنچه»، «هجرت»، «در شهر خبری نیست»، «صمد در راه اژدها»، «هزار بار مردن»، «غیرت»، «مرد هزار لبخند»، «هشتمین روز هفته»، «روییدن در باد»، «نبرد غول‌ها»، «عنتر و منتر»، «سرطلایی»، «معشوقه»، «بوسه بر لب‌های خونین»، «آبشار طلا»، «ستاره فروزان» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «مدیر تهیه»، «متصدی برق» حضور داشته است.

جوایز علی طالبی
جوایز علی طالبی
جوایز علی طالبی
علی طالبی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
7.0
1381
0.0
1359
0.0
1348
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1344
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1355
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1348
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی طالبی