اسرار گنج دره جنی (1353)

137 دقیقه
تاریخ اکران: 1353/09/20
کارگردان: ابراهیم گلستان

مرد روستایی در حال شخم زدن زمین خود گنجی را پیدا می کند و از شوق یافتن این گنج به روستا می رود تا تنها سرمایه اش، گاوش را برای اهالی روستا قربانی کند. اما اهالی که او را دیوانه تصور می کنند او را به شدت مضروب می کنند و زن و فرزندانش نیز او را ترک می کنند. او کم کم گنج را می فروشد و زندگی شاهانه ای برای خود دست و پا می کند. زرگر و همسرش که متوجه داشتن گنج مرد شده اند تصمیم می گیرند تا با ترفندی گنج او را تصاحب کنند. برای این کار از کلفت خانه شان می خواهند که به مرد نزدیک شود. جدال بر سر تصاحب گنج مشکلاتی را به وجود می آورد اما همه چیز با انفجاری نزدیک محل گنج تغییر می کند. این فیلم بر اساس کتابی به همین نام نوشته ی «ابراهیم گلستان» ساخته شده است وکنایه های متعددی به روحیه مدرنیزاسیون شاه و بازسازی های سطحی او دارد.این فیلم پس از دو هفته پخش در سینماهای کشور از پرده پایین آمد و هیچ وقت دیگر نمایش داده نشد.

مرد روستایی در حال شخم زدن زمین خود گنجی را پیدا می کند و از شوق یافتن این گنج به روستا می رود تا تنها سرمایه اش، گاوش را برای اهالی روستا قربانی کند. اما اهالی که او را دیوانه تصور می کنند او را به شدت مضروب می کنند و زن و فرزندانش نیز او را ترک می کنند. او کم کم گنج را می فروشد و زندگی شاهانه ای برای خود دست و پا می کند. زرگر و همسرش که متوجه داشتن گنج مرد شده اند تصمیم می گیرند تا با ترفندی گنج او را تصاحب کنند. برای این کار از کلفت خانه شان می خواهند که به مرد نزدیک شود. جدال بر سر تصاحب گنج مشکلاتی را به وجود می آورد اما همه چیز با انفجاری نزدیک محل گنج تغییر می کند. این فیلم بر اساس کتابی به همین نام نوشته ی «ابراهیم گلستان» ساخته شده است وکنایه های متعددی به روحیه مدرنیزاسیون شاه و بازسازی های سطحی او دارد.این فیلم پس از دو هفته پخش در سینماهای کشور از پرده پایین آمد و هیچ وقت دیگر نمایش داده نشد.

سایر اطلاعات فیلم اسرار گنج دره جنی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

137 دقیقه

داستان

مرد روستایی در حال شخم زدن زمین خود گنجی را پیدا می کند و از شوق یافتن این گنج به روستا می رود تا تنها سرمایه اش، گاوش را برای اهالی روستا قربانی کند. اما اهالی که او را دیوانه تصور می کنند او را به شدت مضروب می کنند و زن و فرزندانش نیز او را ترک می کنند. او کم کم گنج را می فروشد و زندگی شاهانه ای برای خود دست و پا می کند. زرگر و همسرش که متوجه داشتن گنج مرد شده اند تصمیم می گیرند تا با ترفندی گنج او را تصاحب کنند. برای این کار از کلفت خانه شان می خواهند که به مرد نزدیک شود. جدال بر سر تصاحب گنج مشکلاتی را به وجود می آورد اما همه چیز با انفجاری نزدیک محل گنج تغییر می کند. این فیلم بر اساس کتابی به همین نام نوشته ی «ابراهیم گلستان» ساخته شده است وکنایه های متعددی به روحیه مدرنیزاسیون شاه و بازسازی های سطحی او دارد.این فیلم پس از دو هفته پخش در سینماهای کشور از پرده پایین آمد و هیچ وقت دیگر نمایش داده نشد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اسرار گنج دره جنی

آخرین مشارکت های کاربران