بیوگرافی کامل محمد گودرزی

متن کامل بیوگرافی محمد گودرزی

«محمد گودرزی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «نفوذ»، «پایان نامه»، «صمد در راه اژدها»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «زنبورک»، «اسرار گنج دره جنی»، «مظفر»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ستارخان»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «عمو یادگار»، «نان، عشق، موتور 1000»، «سلام بر فرشتگان»، «دیو و دلبر»، «به وقت شام»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «ساخت ایران 2»، «فوت وقت»، «نورا»، «پدر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «مدیر فنی»، «گروه خدمات»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد گودرزی

«محمد گودرزی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «نفوذ»، «پایان نامه»، «صمد در راه اژدها»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «زنبورک»، «اسرار گنج دره جنی»، «مظفر»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ستارخان»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «عمو یادگار»، «نان، عشق، موتور 1000»، «سلام بر فرشتگان»، «دیو و دلبر»، «به وقت شام»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «ساخت ایران 2»، «فوت وقت»، «نورا»، «پدر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «مدیر فنی»، «گروه خدمات»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
6.7
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد گودرزی

آخرین مشارکت های کاربران