طائل (1364)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1364/09/13
سوپر استارها: محمدعلی کشاورز

«طائل» افسر ژاندارمری ماموریت می یابد که برای شناسایی باند قاچاق مواد و اسلحه به بلوچستان برود و بدون اطلاع پاسگاه وظیفه ی خود را انجام دهد. «عبدالله» سردسته‌ی باند قاچاق به کمک یکی از ژاندارم‌ها از مسائل پاسگاه باخبر می‌شود. هم زمان یکی از قاچاقچی های قدیمی به نام «جواد» پاسگاه را در جریان باند عبدالله قرار می دهد. طائل و رییس پاسگاه برای دستگیری عبدالله جداگانه اقدام می کنند و حوادثی را رقم می‌زنند.

«طائل» افسر ژاندارمری ماموریت می یابد که برای شناسایی باند قاچاق مواد و اسلحه به بلوچستان برود و بدون اطلاع پاسگاه وظیفه ی خود را انجام دهد. «عبدالله» سردسته‌ی باند قاچاق به کمک یکی از ژاندارم‌ها از مسائل پاسگاه باخبر می‌شود. هم زمان یکی از قاچاقچی های قدیمی به نام «جواد» پاسگاه را در جریان باند عبدالله قرار می دهد. طائل و رییس پاسگاه برای دستگیری عبدالله جداگانه اقدام می کنند و حوادثی را رقم می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم طائل

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

«طائل» افسر ژاندارمری ماموریت می یابد که برای شناسایی باند قاچاق مواد و اسلحه به بلوچستان برود و بدون اطلاع پاسگاه وظیفه ی خود را انجام دهد. «عبدالله» سردسته‌ی باند قاچاق به کمک یکی از ژاندارم‌ها از مسائل پاسگاه باخبر می‌شود. هم زمان یکی از قاچاقچی های قدیمی به نام «جواد» پاسگاه را در جریان باند عبدالله قرار می دهد. طائل و رییس پاسگاه برای دستگیری عبدالله جداگانه اقدام می کنند و حوادثی را رقم می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طائل