بیوگرافی کامل علی ترابی

متن کامل بیوگرافی علی ترابی

«علی ترابی» در آثاری همچون «مغربی»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «احضار شدگان»، «بایرام»، «چپ دست»، «بازنده»، «لانه عقاب ها»، «میهمانی خصوصی»، «معما»، «طائل»، «دیار عاشقان»، «دست شیطان»، «سرباز اسلام»، «همت»، «فرار از حجله»، «الکی‌خوش»، «زیر پوست شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «مرگ سفید»، «عروس حلبچه»، «ملکه»، «زینت»، «ممنوعه»، «لج و لجبازی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی ترابی

«علی ترابی» در آثاری همچون «مغربی»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «احضار شدگان»، «بایرام»، «چپ دست»، «بازنده»، «لانه عقاب ها»، «میهمانی خصوصی»، «معما»، «طائل»، «دیار عاشقان»، «دست شیطان»، «سرباز اسلام»، «همت»، «فرار از حجله»، «الکی‌خوش»، «زیر پوست شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «مرگ سفید»، «عروس حلبچه»، «ملکه»، «زینت»، «ممنوعه»، «لج و لجبازی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1363
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1390
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1396
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی ترابی