بیوگرافی کامل یوسف صمدزاده

متن کامل بیوگرافی یوسف صمدزاده

«یوسف صمدزاده» در آثاری همچون «حصار»، «چهارشنبه خون به پا می‌شود»، «خاک و آتش»، «آکواریوم»، «زن زیادی»، «بانوی کوچک»، «اوینار»، «گراند سینما»، «ایستگاه»، «گل مریم»، «شکوه زندگی»، «اتوبوس»، «مترسک»، «به دستانم نگاه کن»، «همسایه محبوب من»، «من و شارمین»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند»، «سه درجه تب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «دو نیمه سیب»، «ملک خاتون»، «محرمانه تهران»، «نیش زنبور»، «مجنون لیلی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «رومشکان»، «دلباخته»، «یک قدم تا مرگ(خط‌ها و سایه‌ها)»، «سارای»، «فرار از جهنم»، «آرایش مرگ»، «ضربه آخر»، «بندر مه‌آلود»، «دو نفر و نصفی»، «عروسی خون» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یوسف صمدزاده

«یوسف صمدزاده» در آثاری همچون «حصار»، «چهارشنبه خون به پا می‌شود»، «خاک و آتش»، «آکواریوم»، «زن زیادی»، «بانوی کوچک»، «اوینار»، «گراند سینما»، «ایستگاه»، «گل مریم»، «شکوه زندگی»، «اتوبوس»، «مترسک»، «به دستانم نگاه کن»، «همسایه محبوب من»، «من و شارمین»، «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند»، «سه درجه تب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «دو نیمه سیب»، «ملک خاتون»، «محرمانه تهران»، «نیش زنبور»، «مجنون لیلی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «رومشکان»، «دلباخته»، «یک قدم تا مرگ(خط‌ها و سایه‌ها)»، «سارای»، «فرار از جهنم»، «آرایش مرگ»، «ضربه آخر»، «بندر مه‌آلود»، «دو نفر و نصفی»، «عروسی خون» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یوسف صمدزاده

آخرین مشارکت های کاربران