بیوگرافی کامل محمد سعیدی

متن کامل بیوگرافی محمد سعیدی

«محمد سعیدی» در آثاری همچون «یادداشت بر زمین»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «لالیک»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «پایان نامه»، «معجزه خنده»، «آتش پنهان»، «بازی تمام شد»، «در جستجوی قهرمان»، «سال‌های خاکستر»، «مدار صفر درجه»، «شهرت»، «خانه خلوت»، «پوتین»، «پرواز مرغابی‌ها»، «دلدادگان»، «انتهای خیابان هشتم»، «سینه سرخ»، «شاهزاده ایرانی»، «راه بهشت» به عنوان «بازیگر»، «صداگذار»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات»، «امور مالی»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد سعیدی

«محمد سعیدی» در آثاری همچون «یادداشت بر زمین»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «لالیک»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «پایان نامه»، «معجزه خنده»، «آتش پنهان»، «بازی تمام شد»، «در جستجوی قهرمان»، «سال‌های خاکستر»، «مدار صفر درجه»، «شهرت»، «خانه خلوت»، «پوتین»، «پرواز مرغابی‌ها»، «دلدادگان»، «انتهای خیابان هشتم»، «سینه سرخ»، «شاهزاده ایرانی»، «راه بهشت» به عنوان «بازیگر»، «صداگذار»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات»، «امور مالی»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1385
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد سعیدی