تاریخ اکران: 1346/07/26
کارگردان: مهدی رییس فیروز

سهراب (علی محزون) از گلی (شهین) حتک حیثیت می‌کند و به اروپا می‌رود. او در آنجا با زنی (شهلا ریاحی) ازدواج می‌کند و بر می‌گردد. این در حالی‌ست که سال‌ها پیش گلی در هنگام زایمان جان خود را از دست داده و جان‌علی (مجید محسنی) فرزند او و سهراب، قصد ازدواج با لیلی (آذر شیوا) دختر کدخدا را دارد. کدخدا با عنوان کردن این موضوع که جان‌علی حرامزاده است، با ازدواج آنان مخالف است.

سهراب (علی محزون) از گلی (شهین) حتک حیثیت می‌کند و به اروپا می‌رود. او در آنجا با زنی (شهلا ریاحی) ازدواج می‌کند و بر می‌گردد. این در حالی‌ست که سال‌ها پیش گلی در هنگام زایمان جان خود را از دست داده و جان‌علی (مجید محسنی) فرزند او و سهراب، قصد ازدواج با لیلی (آذر شیوا) دختر کدخدا را دارد. کدخدا با عنوان کردن این موضوع که جان‌علی حرامزاده است، با ازدواج آنان مخالف است.

سایر اطلاعات فیلم زیر گنبد کبود

اطلاعات تکمیلی
داستان

سهراب (علی محزون) از گلی (شهین) حتک حیثیت می‌کند و به اروپا می‌رود. او در آنجا با زنی (شهلا ریاحی) ازدواج می‌کند و بر می‌گردد. این در حالی‌ست که سال‌ها پیش گلی در هنگام زایمان جان خود را از دست داده و جان‌علی (مجید محسنی) فرزند او و سهراب، قصد ازدواج با لیلی (آذر شیوا) دختر کدخدا را دارد. کدخدا با عنوان کردن این موضوع که جان‌علی حرامزاده است، با ازدواج آنان مخالف است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زیر گنبد کبود

آخرین مشارکت های کاربران