بیوگرافی کامل رضا کریمی

متن کامل بیوگرافی رضا کریمی

«رضا کریمی» در آثاری همچون «سایه»، «خوب، بد، جلف»، «طبقه حساس»، «پرواز از اردوگاه»، «یاران»، «رضا چلچله»، «قلاب»، «زیر گنبد کبود»، «مرخصی اجباری»، «افسانه دهکده»، «آقای هفت‌رنگ»، «بامعرفت‌ها»، «زن دشمن خطرناکیست»، «فریاد نیمه‌شب»، «کی به کیه»، «چشمه عشاق»، «می‌میرم برای پول»، «اینم یه‌جورشه»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «بازگشت به‌ زندگی»، «مادموازل خاله»، «بوسه مادر»، «هفده روز به‌اعدام»، «فرزند گمراه»، «میلیونر»، «دختر چوپان»، «مشهدی عباد»، «واسطه‌ها»، «سکه شانس»، «نعره طوفان»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «ایمان»، «قفس طلایی»، «تراژدی»، «مواظب کلات باش»، «گروگان»، «شکست‌ناپذیر»، «زندگی وارونه»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «آقای هالو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «فیلمبردار»، «مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تهیه»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا کریمی

«رضا کریمی» در آثاری همچون «سایه»، «خوب، بد، جلف»، «طبقه حساس»، «پرواز از اردوگاه»، «یاران»، «رضا چلچله»، «قلاب»، «زیر گنبد کبود»، «مرخصی اجباری»، «افسانه دهکده»، «آقای هفت‌رنگ»، «بامعرفت‌ها»، «زن دشمن خطرناکیست»، «فریاد نیمه‌شب»، «کی به کیه»، «چشمه عشاق»، «می‌میرم برای پول»، «اینم یه‌جورشه»، «آقا جنی شده»، «آقای اسکناس»، «بازگشت به‌ زندگی»، «مادموازل خاله»، «بوسه مادر»، «هفده روز به‌اعدام»، «فرزند گمراه»، «میلیونر»، «دختر چوپان»، «مشهدی عباد»، «واسطه‌ها»، «سکه شانس»، «نعره طوفان»، «دنیای پر امید»، «جدایی»، «ایمان»، «قفس طلایی»، «تراژدی»، «مواظب کلات باش»، «گروگان»، «شکست‌ناپذیر»، «زندگی وارونه»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «آقای هالو» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «فیلمبردار»، «مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تهیه»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1344
7.0
1341
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1394
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1349
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا کریمی

آخرین مشارکت های کاربران