بیوگرافی کامل پروین خیربخش (فروزان)

متن کامل بیوگرافی پروین خیربخش

«پروین خیربخش» در آثاری همچون «حیدر»، «سرسپرده»، «شنگول و منگول»، «پشت و خنجر»، «دایره مینا»، «خداحافظ کوچولو»، «قرار بزرگ»، «پریزاد»، «ناخدا»، «قلندر»، «خاطرخواه»، «ظفر»، «ساحره»، «میخک سفید»، «دشنه»، «آتشپاره شهر»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «بدنام»، «ایوب»، «عروس بیانکا»، «مردی از جنوب شهر»، «رقاصه شهر»، «سوگلی»، «اسیر خشم»، «ستاره فروزان»، «بهشت دور نیست»، «عدل الهی»، «معجزه قلب‌ها»، «مالک دوزخ»، «شهر آشوب»، «سرگذشت چهار درویش»، «غروب بت‌پرستان»، «بسترهای جداگانه»، «بر آسمان نوشته»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «ستاره هفت آسمون»، «تنگه اژدها»، «گوهر شب‌چراغ»، «شکوه جوانمردی»، «هفت شهر عشق»، «دروازه تقدیر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «شمسی پهلوون»، «مردی از تهران»، «ده سایه خطرناک»، «گنج قارون»، «عروس دریا»، «انسان‌ها»، «ساحل انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین خیربخش

«پروین خیربخش» در آثاری همچون «حیدر»، «سرسپرده»، «شنگول و منگول»، «پشت و خنجر»، «دایره مینا»، «خداحافظ کوچولو»، «قرار بزرگ»، «پریزاد»، «ناخدا»، «قلندر»، «خاطرخواه»، «ظفر»، «ساحره»، «میخک سفید»، «دشنه»، «آتشپاره شهر»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «بدنام»، «ایوب»، «عروس بیانکا»، «مردی از جنوب شهر»، «رقاصه شهر»، «سوگلی»، «اسیر خشم»، «ستاره فروزان»، «بهشت دور نیست»، «عدل الهی»، «معجزه قلب‌ها»، «مالک دوزخ»، «شهر آشوب»، «سرگذشت چهار درویش»، «غروب بت‌پرستان»، «بسترهای جداگانه»، «بر آسمان نوشته»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «ستاره هفت آسمون»، «تنگه اژدها»، «گوهر شب‌چراغ»، «شکوه جوانمردی»، «هفت شهر عشق»، «دروازه تقدیر»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «شمسی پهلوون»، «مردی از تهران»، «ده سایه خطرناک»، «گنج قارون»، «عروس دریا»، «انسان‌ها»، «ساحل انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز پروین خیربخش
جوایز پروین خیربخش
جوایز پروین خیربخش
پروین خیربخش در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
اکران شده
7.0
1368
7.0
1365
7.7
1357
7.0
1354
7.0
1354
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
6.9
1351
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
6.9
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1342
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین خیربخش

آخرین مشارکت های کاربران