بیوگرافی کامل پروین خیربخش (فروزان)

متن کامل بیوگرافی پروین خیربخش

«پروین خیربخش» در آثاری همچون «سرسپرده»، «حیدر»، «شنگول و منگول»، «پشت و خنجر»، «دایره مینا»، «خداحافظ کوچولو»، «قرار بزرگ»، «پریزاد»، «ناخدا»، «قلندر»، «خاطرخواه»، «ظفر»، «ساحره»، «میخک سفید»، «دشنه»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «بدنام»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «عروس بیانکا»، «مردی از جنوب شهر»، «رقاصه شهر»، «سوگلی»، «اسیر خشم»، «بهشت دور نیست»، «عدل الهی»، «معجزه قلب‌ها»، «مالک دوزخ»، «ستاره فروزان»، «شهر آشوب»، «سرگذشت چهار درویش»، «غروب بت‌پرستان»، «بسترهای جداگانه»، «بر آسمان نوشته»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «ستاره هفت آسمون»، «تنگه اژدها»، «شکوه جوانمردی»، «هفت شهر عشق»، «دروازه تقدیر»، «گوهر شب‌چراغ»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «شمسی پهلوون»، «مردی از تهران»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «گنج قارون»، «عروس دریا»، «ده سایه خطرناک»، «انسان‌ها»، «ساحل انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین خیربخش

«پروین خیربخش» در آثاری همچون «سرسپرده»، «حیدر»، «شنگول و منگول»، «پشت و خنجر»، «دایره مینا»، «خداحافظ کوچولو»، «قرار بزرگ»، «پریزاد»، «ناخدا»، «قلندر»، «خاطرخواه»، «ظفر»، «ساحره»، «میخک سفید»، «دشنه»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «بدنام»، «ایوب»، «آتشپاره شهر»، «عروس بیانکا»، «مردی از جنوب شهر»، «رقاصه شهر»، «سوگلی»، «اسیر خشم»، «بهشت دور نیست»، «عدل الهی»، «معجزه قلب‌ها»، «مالک دوزخ»، «ستاره فروزان»، «شهر آشوب»، «سرگذشت چهار درویش»، «غروب بت‌پرستان»، «بسترهای جداگانه»، «بر آسمان نوشته»، «دختر شاه پریان»، «چرخ بازیگر»، «ستاره هفت آسمون»، «تنگه اژدها»، «شکوه جوانمردی»، «هفت شهر عشق»، «دروازه تقدیر»، «گوهر شب‌چراغ»، «شوخی نکن دلخور می‌شم»، «شمسی پهلوون»، «مردی از تهران»، «هاشم‌خان»، «فرار از حقیقت»، «گنج قارون»، «عروس دریا»، «ده سایه خطرناک»، «انسان‌ها»، «ساحل انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز پروین خیربخش
جوایز پروین خیربخش
جوایز پروین خیربخش
پروین خیربخش در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1368
7.0
1365
7.7
1357
7.0
1354
7.0
1354
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
6.9
1351
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1349
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1348
7.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
7.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
6.9
1344
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1342
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین خیربخش

آخرین مشارکت های کاربران