بیوگرافی کامل مجید میرزاییان

متن کامل بیوگرافی مجید میرزاییان

«مجید میرزاییان» در آثاری همچون «لوکوموتیوران»، «گاومیش ها»، «دام»، «شریک زندگی»، «نگاهی دیگر»، «ضربه طوفان»، «پرواز از اردوگاه»، «بندر مه‌آلود»، «دایان باخ»، «رابطه پنهانی»، «تبعیدی‌ها»، «قربانی»، «عروس حلبچه»، «دلار»، «عقاب‌ها»، «پایگاه جهنمی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید میرزاییان

«مجید میرزاییان» در آثاری همچون «لوکوموتیوران»، «گاومیش ها»، «دام»، «شریک زندگی»، «نگاهی دیگر»، «ضربه طوفان»، «پرواز از اردوگاه»، «بندر مه‌آلود»، «دایان باخ»، «رابطه پنهانی»، «تبعیدی‌ها»، «قربانی»، «عروس حلبچه»، «دلار»، «عقاب‌ها»، «پایگاه جهنمی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید میرزاییان

آخرین مشارکت های کاربران